Informacja dot. jakości zbóż importowanych

W załączniku publikujemy odpowiedź na zapytanie Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, w którym ministerstwo rolnictwa przekazuje informację o jakości zbóż oraz monitoringu ich importu z Ukrainy i państw trzecich pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2