Konkurs PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA rozstrzygnięty

I miejsceeXVI edycja konkursu

„Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” została rozstrzygnięta

W wyniku oceny gospodarstw biorących udział w konkursie i podsumowaniu punktacji zgodnej z kryteriami oceny i regulaminem, zwycięzcami XVI edycji konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” zostali:

I miejsce- Państwo Małgorzata i Dariusz Przemyscy, zam. Słupia Stara 106, gm. Nowa Słupia, powiat kielecki (na zdjęciu powyżej)

 

II miejsce II miejsce- Państwo Jolanta i Aleksander Bidas, zam. Łukawa 3 gm. Wilczyce, powiat sandomierski

III miejsce- Państwo Edyta i Jacek Garbacz, zam. Probołowice 66, gm. Złota, powiat pińczowski (zdjęcie poniżej)

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 września br. podczas Dożynek Wojewódzkich w Busku Zdroju.III miejsce

Zachętą dla gospodarstw biorących udział w konkursie są cenne nagrody ufundowane przez: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach,   Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Świętokrzyską Izbę Rolniczą.

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom XVI edycji konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”, jak również instytucjom i osobom zaangażowanym w przebieg i organizację konkursu.

Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa
w gospodarstwie. W swoich założeniach konkurs powinien stać się zachętą do dbania
o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno – sanitarnych zagród wiejskich w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Konkurs powinien również skłonić mieszkańców wsi do podejmowania prac porządkowych oraz przedsięwzięć organizacyjno – technicznych, nie tylko w gospodarstwie, ale także w swym środowisku, m. in. w zakresie: zadrzewień, zakładania instalacji wodno – kanalizacyjnych, budowy oczyszczalni ścieków,  segregacji i zagospodarowania śmieci, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa.

Uczestnikami konkursu mogli być właściciele gospodarstw rolnych prowadzący produkcję rolniczą.

Konkurs odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa.

Jako współorganizatorzy konkursu zadeklarowali swój udział: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach. Przedstawiciele tych instytucji byli członkami Komisji Konkursowej na szczeblu województwa, gdzie jako eksperci oceniali jak są przestrzegane zasady BHP w gospodarstwach rolnych. Na podstawie arkuszy oceny gospodarstw komisja dokonała oceny elementów środowiska pracy według kryteriów ustalonych w regulaminie konkursu.

 Konkurs przebiegał w trzech etapach:

I Etap - eliminacje gminne:

 - do 15 czerwca przyjmowanie przez urzędy gmin lub pracowników terenowych ŚODR zgłoszeń uczestników do udziału w konkursie

- do 30 czerwca podsumowanie konkursu w gminach i przesłanie zgłoszenia jednego uczestnika do Starostwa Powiatowego

 II Etap – eliminacje powiatowe:

Do zadań na szczeblu powiatu należało:

- powołanie przez Starostwo Powiatowe - Powiatowej Komisji Konkursowej,

- dokonanie przez przedstawicieli Powiatowej Komisji Konkursowej przeglądu i oceny zagród zgłoszonych do konkursu,

- podsumowanie i ogłoszenie wyników II etapu konkursu na szczeblu powiatowym,

- do 31 lipca zgłoszenie jednej najlepszej zagrody w powiecie do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Do reprezentowania powiatów w etapie wojewódzkim Starostwa Powiatowe wytypowały poniższe gospodarstwa:

 

 

Lp.

 

POWIAT

 

 

 

GMINA

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

ADRES ZAMIESZKANIA

 

1.

Busko-Zdrój

Pacanów

Agnieszka i Tomasz Nogas

Rataje Słupskie 37

28-133 Pacanów

 

2.

Jędrzejów

Oksa

Grzegorz Grzyb

ul. Leśna 3

28-363 Oksa

 

3.

Końskie

Radoszyce

Ewa i Witold Mazur

Szóstaki 13

26-230 Radoszyce

 

4.

Kielce

Nowa Słupia

Małgorzata i Dariusz Przemyscy

Stara Słupia 106

26-006 Nowa Słupia

 

5.

Kazimierza Wielka

Czarnocin

Anna i Waldemar Wolscy

Charzowice 19

28-506 Czarnocin

 

6.

Ostrowiec Świętokrzyski

Waśniów

Bożena i Ryszard Pakuła

Śnieżkowice 37

27-425 Waśniów

 

7.

Opatów

Lipnik

Edyta i Zbigniew Patyńscy

Słabuszewice 12

27-540 Lipnik

 

8.

Pińczów

Złota

Edyta i Jacek Garbacz

Probołowice 66

28-425 Złota

 

9.

Sandomierz

Wilczyce

Jolanta i Aleksander Bidas

Łukawa 3

27-612 Wilczyce

 

10.

Skarżysko-Kamienna

Bliżyn

Alicja i Andrzej Ziomek

Nowy Odrowążek 47

26-120 Bliżyn

 

11.

Starachowice

Pawłów

Czesława i Józef Gąś

Szerzawy 95

27-225 Pawłów

 

12.

Staszów

Łubnice

Dorota i Waldemar Ziomek

Orzelec Duży 21

28-232 Łubnice

13.

Włoszczowa

Radków

Agnieszka i Jacek Gołuch

Dzierzgów 91

29-135 Radków

III Etap - eliminacje wojewódzkie:

 

Do zadań na szczeblu wojewódzkim należało:

- powołanie przez Zarząd ŚIR Komisji Konkursowej na szczebli wojewódzkim, która dokonała weryfikacji zagród w III etapie konkursu i podjęła decyzję
o kolejności nagród i wyróżnień na szczeblu wojewódzkim.

- dokonanie przez przedstawicieli Komisji Konkursowej na szczebli wojewódzkim przeglądu i oceny zagród zgłoszonych przez Powiatowe Komisje Konkursowe.

- podsumowanie wyników oraz przyznanie nagród i wyróżnień dla zwycięzców konkursu.

Uchwałą nr 1/VIII/14 Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach powołał Komisję Konkursową na szczeblu wojewódzkim celem rozstrzygnięcia konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”, która w dniach 19,20,21 sierpnia br. dokonała lustracji i oceny gospodarstw zgłoszonych do etapu wojewódzkiego. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

 

                                                                                                      Agnieszka Łodej

                                                                                                     Dyrektor Biura

                                                                                          Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2