Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Świętokrzyskie Rolnicze Centrum Szkoleniowo Promocyjne Sp. Z o.o.   działające przy Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej upoważnione zostało przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach do prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

Dla rolników i osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy organizowane są odpłatne szkolenia w zakresie:

STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU MONTOWANEGO  NA POJAZDACH SZYNOWYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU STOSOWANEGO W KOLEJNICTWIE” 

 • podstawowe - 14 godzinne (2 dniowe) 
 • uzupełniające – 7 godzinne (1 dniowe).

Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z tego zakresu. Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest natomiast dla osób, które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe. 

Program szkolenia podstawowego: 

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych – 1 godz. 
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – 1 godz. 
 • integrowana ochrona roślin – 2,5 godz.
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – 4,5 godz.; (w tym – 3,5 godz. zajęć praktycznych) 
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – 3 godz. 
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – 2 godz. 

Program szkolenia uzupełniającego: 

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów – 1 godz. 
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin –aktualizacja wiedzy – 0,5 godz. 
 • integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy – 2 godz.
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy - 2,5 godz.; (w tym – 1,5 godz. zajęć praktycznych) 
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy – 0,5 godz. 
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy – 0,5 godz. 

Szkolenia organizowane są na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i uprawnia do: 

 • wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie; 
 • nabywania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka. 

Posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest jednym z warunków umożliwiających uzyskanie: 

 • płatności rolnośrodowiskowych oraz pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; 
 • certyfikatu potwierdzającego stosowanie produkcji integrowanej. 

   Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej   niż 30 osób. Koszt szkolenia 14 godzinnego wynosi 50 zł od osoby. Zapisy na szkolenia przyjmują pracownicy biur powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Natomiast szczegółowe informacje w sprawie organizacji szkoleń można uzyskać telefonicznie w Biurze SIR w Kielcach tel. 41 344 18 73 oraz w OT ŚIR w Sandomierzu tel. 15 832 01 16, 832 01 17.

Ze swej strony zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie szkolenia oraz wykwalifikowanych sprawdzonych wykładowców.

 Julian Tryka

OT ŚIR w Sandomierzu

 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2