Informacja ARiMR nr 2

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

  "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym ukazało się w prasie i na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 W TERMINIE OD DNIA 11.03.2021 R. DO DNIA 31.12.2021 R.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zasady przyznawania pomocy oraz wzory dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej ARiMR, na potrzeby ogłoszonego naboru, nie uległy zmianie. Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o ogłoszonym przez ARiMR naborze wniosków tak, aby trafiła ona do jak najszerszego kręgu potencjalnych jej odbiorców.

Z wyrazami szacunku,

Jolanta Duchnik -Dyrektor Departament Działań Inwestycyjnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2