Zamieszanie wokół powierzchni działek

otoczenie-_harlejwka Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując wniosek podjęty w trakcie XI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych III kadencji w dniu 9 października br. w Poznaniu oraz nawiązując do dyskusji przedstawicieli samorządu rolniczego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem jej Prezesa Wiktora Szmulewicza zwróciła się o jednoznaczną wykładnię zasad postępowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz konsekwencji dla rolnika z tytułu stwierdzonych różnic pomiędzy wymiarami działek zgłoszonych przez producenta we wniosku o płatności obszarowe, a wyliczeniami powierzchni na podstawie ortofotomap.

W szczególności - pisze Prezes KRIR - zaniepokojenie rolników budzą informacje medialne na temat ewentualnej konieczności zwracania pomocy finansowej w związku ze stwierdzonymi niezgodnościami w zadeklarowanej powierzchni uzyskanej z tytułu realizacji programów wieloletnich, gdzie zobowiązania wynikające z zawartej o wsparcie umowy z ARiMR jednoznacznie obligują rolnika do nie zmniejszania powierzchni użytków, których taka pomoc dotyczy. Dlatego też uprzejmie proszę o klarowne przedstawienie mechanizmów postępowania w przypadku producentów korzystających ze wsparcia dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz realizujących programy rolno-środowiskowe.

Odpowiedź resortu rolnictwa na niniejsze wystąpienie stanowić będzie cenny materiał dla wojewódzkich izb rolniczych, które aktywnie włączają się w informowanie rolników na temat wszystkich aspektów związanych z uzyskiwanymi dotacjami i wynikającymi z tego obowiązków.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2