Zielarstwo jako alternatywa

logotypy

O G Ł O S Z E N I E

W związku z realizacją wniosku złożonego w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022–2023, pn.: „Polowa uprawa roślin zielarskich jako element zwiększenia dochodowości gospodarstw”, Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym.


Celem operacji jest zapoznanie się z teoretycznym i praktycznym aspektem polowej uprawy roślin zielarskich. Zioła to przede wszystkim surowiec pozyskiwany w celach leczniczych, kulinarnych i kosmetycznych, dlatego duży nacisk kładzie się na jakość surowca. Każda roślina zielarska ma inne wymagania, dlatego osoby zainteresowane wprowadzeniem ziół do uprawy polowej muszą najpierw być odpowiednio przygotowane - mieć wiedzę, by właściwie dobrać gatunek do konkretnych warunków klimatyczno-glebowych oraz wiedzę z zakresu agrotechniki i pielęgnacji aby pozyskany surowiec spełniał wymogi odbiorców.
W ramach wyjazdu studyjnego uczestnicy projektu będą mieli możliwość na zapoznanie się z przykładem gospodarstwa specjalizującego się w uprawie roślin zielarskich w ramach rolnictwa ekologicznego.
Wyjazd studyjny kierowany jest do rolników, domowników gospodarstw rolnych czynnie zaangażowanych w pracę w gospodarstwie, producentów rolnych, pracowników ŚIR oraz członków Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Wyjazd odbędzie się w dniach 19-20 września 2022r.
Ilość miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia telefoniczne: 41/341-10-68, 41/344-18-73

Anna Mazur
Koordynator Projektu

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2