Pozytywne zmiany w Regulaminie dotyczącym wsparcia dla rolnictwa z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przywrócenia terminów i umożliwienie beneficjentom poprawienia oraz uzupełnienia wniosków o objęcie wsparciem w ramach KPO  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia31 sierpnia 2023 r., przedstawiło następujące informacje:

Wychodząc naprzeciw postulatom Krajowej Rady Izb Rolniczych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził z dniem 24 sierpnia 2023 r. zmianę zapisów Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zmiana dotyczy cz. 3 inwestycji A1.4.1. Wsparcie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy oraz cz. 5 inwestycji A1.4.1. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.


Zmiana Regulaminu umożliwia ponowne przekazanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioskodawcy pisma o objęciu przedsięwzięcia wsparciem, w przypadku braku potwierdzenia odczytania go w terminie oraz ponowne powiadomienie wnioskodawcy drogą e-mailową lub sms.
Postanowienia zmienionego Regulaminu dotyczą również wnioskodawców, których umowę uznano za niezawartą w wyniku niedokonania potwierdzenia odczytania powyższego pisma.
W przypadku pojawienia się problemów ze złożeniem wniosków rolnicy mogą uzyskać szczegółowe wyjaśniania w ARiMR zarówno w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych, jak i w Centrali Agencji.

Pismo KRIR pobierz  Odpowiedź MRiRW pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2