Czy będą emerytury stażowe dla rolników?

Pod koniec sierpnia prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wystąpił w imieniu społeczności rolniczej do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie zmian w emeryturach rolniczych, szczególnie zmiany te miałyby dotyczyć objęcia także rolników systemem emerytur  stażowych. Dotyczy to sytuacji rolników, którzy pracowali przynajmniej przez jakiś czas poza  rolnictwem i byli ubezpieczeni w ZUS. W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa pisze o tym, iż prowadzone są prace nad systemem emerytur  rolniczych i wszystkie wnioski są brane pod uwagę. W załączeniu zamieszczamy pismo KRIR    MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2