Regulamin naboru wniosków w interwencjach pszczelarskich

Przekazujemy informację otrzymaną z ARiMR w sprawie opublikowania Regulaminu naboru wniosków w interwencjach pszczelarskich:

 SZANOWNI PAŃSTWO,

uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym został opublikowany Regulamin naborów wniosków o przyznanie pomocy dla nw. interwencji w sektorze pszczelarskim na rok pszczelarski 2024 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz ogłoszenie o naborach wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim, tj.:

* I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej";
* I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych";
* I.6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi";
* I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej";
* I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół";
* I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wsparcie naukowo-badawcze";
* I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych".

Nabory Wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w interwencji będą realizowane OD 20 LISTOPADA 2023 R. DO 18 STYCZNIA 2024 R.

Jednocześnie informuję, że na PUE zostały udostępnione formularze ww. WoPP, do dnia rozpoczęcia naborów bez możliwości wysyłki.

Wszystkie informacje dotyczące naborów pszczelarskich na rok 2024 znajdują się na stronie www.gov.pl/arimr [1].

Z wyrazami szacunku,

Anna Blacharska

Naczelnik

Departament Rynków Rolnych

Wydział Rynków Roślinnych ARiMR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2