Nowo wybrani w organach SIR VII kadncji

W dniu 3 listopada 2023 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VII kadencji (2023-2027). Podczas obrad powołano Zarząd, Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetową oraz Komisję ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w składzie:
Prezes – MIROSŁAW FUCIA – gmina Skalbmierz, powiat kazimierski
Wiceprezes - JACEK WACH - gmina Busko-Zdrój, powiat buski

Członkowie Zarządu:
ALEKSANDER BIDAS – gmina Wilczyce, powiat sandomierski
BOGUSŁAW MĄKA – gmina Bałtów, powiat ostrowiecki
HENRYK SZMIT – gmina Pińczów, powiat pińczowski

Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został – PAWEŁ ZAGAJA
gmina Nowy Korczyn, powiat buski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Grela Anna
2. Kumor Barbara
3. Stępień Małgorzata
4. Wawrzyło Mariusz
5. Wąsik Małgorzata

W skład Komisji Budżetowej weszli:
1. Bąk Janusz
2. Bryła Jolanta
3. Kaczmarek Jarosław
4. Mazur Stanisław
5. Przemyski Dariusz
6. Stanik Stanisław
7. Wójcik Krzysztof
8. Zagaja Paweł
9. Zasuń Leszek
10. Ziętek Krzysztof

W skład Komisji ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego weszli:
1. Bryła Jolanta
2. Grela Anna
3. Kaczmarek Jarosław
4. Kumor Barbara
5. Płusa Szymon
6. Przemyski Dariusz
7. Stanik Stanisław
8. Wach Jacek
9. Wąsik Małgorzata
10. Wiecha Danuta
11. Wójcik Krzysztof
12. Zasuń Leszek

Inauguracyjne Walne Zgromadzenie i wybór Zarządu kończy okres wyborów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, który rozpoczął się 24 września 2023 r., kiedy to wybierani byli członkowie rad powiatowych, spośród których, w kolejnym etapie, wyłonieni zostali Przewodniczący oraz Delegaci tworząc tym samym liczące 26 osobowe Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2