ŚIR wnioskuje do ARiMR o umożliwienie poprawy wniosków składanych do Agencji, dla których minął termin poprawy

W dniu 14 listopada Zarząd ŚIR wystąpił do Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach z prośbą o umożliwienie rolnikom poprawienia wniosków w ramach działania "Wsparcie infrastruktury magazynowania służącej poprawie gospodarstw rolnych na kryzysy". Rolnicy nie są przyzwyczajeni do obsługi wniosków w systemie teleinformatycznym, sprawia im to trudność, a termin szybko mija. Rolnik ma przede wszystkim produkować dobrej jakości żywność, Biurokracja stanowi ogromne utrudnienie w tej działalności, także ze względu na czas jaki jest potrzebny do sprawnej, skutecznej realizacji wymagań ze strony systemu PUE ARiMR.  W odpowiedzi  dyrektor Oddziału Agencji poinformował, że mimo zrozumienia problemu nie ma możliwości pozwolenia na poprawę wniosków po upływie wyznaczonego terminu, jednakże problem z nieczytelnością wysyłanych powiadomień został zgłoszony do odpowiedniego departamentu Agencji. W załączeniu stosowne pisma: wystąpienie SIR i odpowiedź ARiMR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2