Różnice w pomiarach na skupach zbóż

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w oparciu o wniosek z Walnego Zgromadzenia ŚIR z dn.3 listopada 2023 r. zwrócił się z zapytaniem do Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi o wyjaśnienie możliwych przyczyn różnic w pomiarach wilgotności zboża na punktach skupu. Pismo w załączeniu 

Otrzymaliśmy odpowiedź, którą przedstawiamy do Państwa wiadomości:

W odpowiedzi na pismo w sprawie różnic wskazań przy pomiarach na skupach zboża informuję:

- gęstościomierze zbożowe użytkowe 20 L, 1 L i 1/4 L podlegają legalizacji zgodnie z § 1 ust 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2017 poz.885) ale z tego co się orientuję są bardzo rzadko zgłaszane do legalizacji z uwagi na niewielką ilość na rynku. Jeżeli Pastwo lub inny podmiot stosuje taki gęstościomierz to powinien mieć on ważne dowody kontroli metrologicznej. Warto podkreślić, że przyrządy legalizowane mają określone w wymaganiach
prawnych błędy dopuszczalne, a więc wskazania między nimi mogą się nieznacznie różnić w określonych granicach.

- wilgotnościomierze oporowe do ziarna zbóż i nasion oleistych nie są objęte prawną kontrolą metrologiczną, ale są to urządzenia częściej stosowane niż ww. Z dobrej praktyki metrologicznej aby system pomiarów był wiarygodny stosowane przyrządy pomiarowe powinny posiadać potwierdzenia spójności pomiarowej (w tym wypadku wzorcowania), ale samo poświadczenie nie zawsze może być gwarantem wiarygodnych wyników pomiarów. Należy określić sposoby uzyskiwania wartości wielkości prawdziwej poprzez naliczanie systematycznych błędów wskazań wyznaczonych podczas wzorcowania poszczególnych egzemplarzy, mieć politykę kwalifikacji i oceny niepewności pomiaru wyznaczenia wartości prawdziwej błędu systematycznego. Nie bez znaczenia na uzyskiwane wyniki pozostają gatunki zbóż i zakresy pomiarowe dla poszczególnych modeli i typów oraz dokładność pomiaru wilgotności oraz temperatury oraz sposoby wykonywania pomiarów. Informuję, że Okręgowy Urząd Miar w Łodzi nie wzorcuje wilgotnościomierzy oporowych do ziarna zbóż i nasion oleistych. Najprawdopodobniej wykonuje to OUM w Poznaniu. Nie posiadamy informacji, czy na skupach zbóż obecnie stosowane wilgotnościomierze mają potwierdzenia kontroli metrologicznej, w tym legalizację.

Proponuję również zasięgać informacji, jaką politykę w tym zakresie stosują inne Izby Rolnicze na terenie kraju.

pozdrawiam

Paweł Sikorski | KIEROWNIK LABORATORIUM

Wydział Usług Metrologicznych - Laboratorium Termodynamiki

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2