Posiedzenie Rady Kobiet przy KRIR

29 stycznia br. miało miejsce posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W skład Rady wchodzą przedstawicielki izb regionalnych. Województwo Świętokrzyskie reprezentują Agnieszka Łodej (rolniczka i dyrektor Biura ŚIR) i Ewa Borycka (Główny Specjalista ds. Agroturystyki i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego w ŚIR). 

Było to pierwsze posiedzenie Rady w VII kadencji samorządu rolniczego, zatem także zebranie wyborcze.. W wyniku wyborów Przewodniczącą Rady została Jolanta Nawrocka z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Zofię Stankiewicz z Warmińsko-Mazurskiej IR ponownie wybrano na I Zastępczynię Przewodniczącej, natomiast II Zastępczynią została Hanna Chodkowska - z ramienia KRIR. Członkiniami Prezydium Rady zostały: Krystyna Janecka z Małopolskiej IR, Dorota Różnicka z Dolnośląskiej IR, Alina Radecka z Podkarpackiej IR oraz Jolanta Wielgat z Podlaskiej IR. Gośćmi posiedzenia byli minister Czesław Siekierski MRIRW i wiceminister Adam Nowak.

zdjęcie: KRIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2