Nadwiślanka podbiła Unię

nadw.2

 

Wiśnia nadwiślanka wpisana została do unijnego rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia. Jest to już 15 polski produkt umieszczony na liście Unii Europejskiej. Jest pierwszym produktem pochodzącym z województwa świętokrzyskiego.

 

 

Nadwiślanka podbiła Unię

Kilkuletnia współpraca Świętokrzyskiej Izby Rolniczej ze Spółdzielnią Producentów Owoców i Warzyw „Nadwiślanka"  w Ożarowie zaowocowała umieszczeniem lokalnego typu odroślowej wiśni sokowej „nadwiślanka" w unijnym rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia. Stwierdza o tym rozporządzenie Komisji Europejskiej  Nr 1232/2009  z dnia 15 grudnia 2009 roku.

Od pomysłu do sukcesu

Od pomysłu do pomyślnej realizacji upłynęło 4 lata. Pierwszym celem nakreślonym na początku 2006 roku przez wnioskodawcę  tj. ożarowską spółdzielnię było zamieszczenia „wiśni nadwiślanki" w rejestrze krajowym.  Na  Listę Produktów Tradycyjnych w kategorii „Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce" wiśnia wpisana została 6 września 2006 roku. Sukces ten pozwolił na optymizm w zakresie szerszej promocji tego  wyjątkowego produktu i już w grudniu 2006 roku złożona została, za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aplikacja o Chronioną Nazwę Pochodzenia do Komisji Europejskiej.

Wiele miesięcy konsultacji w Komisji Europejskiej i wnoszonych korekt zaowocowało opublikowaniem 6 maja 2009 roku  wniosku o Chronioną Nazwę Pochodzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oficjalnym wnioskodawcą wpisu była  Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw „Nadwiślanka" w Ożarowie.

W półrocznym okresie konsultacyjnym żadne państwo członkowskie nie wniosło protestu, co skutkowało tym, że „wiśnia nadwiślanka" umieszczona została w rejestrze. Jest to  już 15 polski produkt umieszczony na unijnej liście i pierwszy pochodzący z województwa  świętokrzyskiego.

Opis produktu

Produktem jest owoc wiśni o intensywnej ciemnoczerwonej barwie, jednolitej na całej powierzchni owocu, mniejszy od odmian szlachetnych. Średnica owocu 12-20 mm, masa 2-3,35 g i uzależniona jest od wieku drzewa i stanowiska. Stosunek masy pestki do owocu zależy od wieku drzew i wynosi od 9,4 do 11,3 procent. Pestka mała z pozostającą barwą miąższu. Miąższ w kolorze bordowym, jednolity w całej objętości owocu.

nadwilanka_1Intensywna barwa jest bardzo trwała i utrzymuje się nawet pomimo wielorakiej obróbki przetwórczej. Intensywną barwę soku Nadwiślanka zawdzięcza wysokiej zawartości antocyjanów (wyższej niż Łutówka). Cecha ta stawia owoce wśród produktów prozdrowotnych zawierających skrajne zawartości antyoksydantów, czyli związków o działaniu przeciwnowotworowym.

Owoc jest jędrny, soczysty i wyjątkowo aromatyczny. Dojrzałość zbiorczą wyznacza ekstrakt 16 Brix, który skrajnie osiąga 24 Brix. Intensywny wiśniowy aromat zawdzięcza wysokiej zawartości kwasów (powyżej 1,6 proc.) i cukrów, których proporcja kusi każde podniebienie, które chociażby raz zakosztowało ten cudowny owoc.

Owoce otrzymywane są z uprawy wiśni własnokorzeniowych, rosnących na podłożu wapiennym w pasie środkowej Wisły od Ożarowa do Lipska,  rozmnażanych z odrostów korzeniowych. Sadzonki posadzone w innych warunkach siedliskowych będą dobrze rosły i kwitły lecz nie dają gwarancji obfitego owocowania.

Dysponentem świeżych, certyfikowanych owoców "wiśni nadwiślanki" -  najsmaczniejszej wiśni w Europie, a może nawet świecie jest Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw „Nadwiślanka" w Ożarowie. Więcej na:  http://www.tvs.pl/tv/video,produkt_tradycyjny,4837.html lub   www.nadwislanka.com.pl

 

Tekst i foto dr Janusz Suszyna
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2