List do Pana Radosława Szatkowskiego Prezesa ARR

Realizując wnioski zgłoszone na  I Posiedzeniu Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Włoszczowskiego Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwrócił się z prośbą do Radosława Szatkowskiego Prezesa ARR, o udzielenie informacji nt. działań firmy PINI POLSKA oraz wydatkowania pieniędzy z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego za rok 2014. W  liście czytamy:

Ostatnio w Telewizji Polskiej ukazuje się reklama promująca wędliny i mięso firmy PINI POLSKA. Hodowcy trzody chlewnej proszą o informację, czy mięso to pochodzi z tuczników od  polskich  producentów. Wśród hodowców trzody   chlewnej   panuje powszechne przekonanie, że Firma PINI POLSKA skupuje mięso nie tylko pochodzące od krajowych hodowców trzody chlewnej ale importuje także mięso wieprzowe z innych krajów.

Należy zwrócić uwagę na fakt iż w/w reklama jest finansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, który to fundusz przeznaczony jest na promowanie i wspieranie naszych krajowych producentów żywca wieprzowego, gdyż środki finansowe zgromadzone na koncie funduszu są pobierane od polskich producentów. Dlatego też prosimy o udzielenie   informacji   czy   Agencja   Rynku   Rolnego   posiada   rozeznanie co do pochodzenia mięsa, z którego w/w firma produkuje swoje wyroby.

2. W jaki sposób były wydatkowane środki pieniężne za rok 2014 z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i czy środki te były wydatkowane faktycznie na promocję polskiego mięsa wieprzowego.

Odpowiedź ARR

 

 Realizując wnioski zgłoszone na  I Posiedzeniu Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej powiatu włoszczowskiego Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwraca się z prośbą  o udzielenie informacji w następujących kwestiach:

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2