Absurdalne przepisy trzeba likwidować a nie tworzyć

NIK w swoich wnioskach pokontrolnych zalecił  wprowadzenie obowiązku uboju zwierząt gospodarskich na własny użytek w ubojni a nie jak dotychczas w gospodarstwie. Izby Rolnicze popierają w tym zakresie resort rolnictwa i uznają, że jest to absurdalny pomysł, oderwany od rzeczywisej sytuacji na wsi i w przypadku wprowadzenia generujący wykroczenia przeciw prawu. W załączeniu wystąpienie KRIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2