ŚIR zabiega o zmiany prawa na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych ŚIR zwrócił się do Ministra Gospodarki Marka Gróbarczyka o podjęcie pilnych działań zmierzających do zwiększenia środków finansowych na odnawialne źródła energii oraz zmianę prawa w taki sposób, by wreszcie ono funkcjonowało tak jak jest w innych krajach Unii Europejskiej.
W naszych warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego przetwarzanego na energię elektryczną, z wiatru oraz zasobów geotermalnych, ze stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych. Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest w porównaniu do źródeł tradycyjnych, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

Jest to ważne w chwili obecnej, gdy na nasze produkty rolne zostało nałożone rosyjskie embargo, co doprowadziło do spadku cen i problem ze sprzedażą. Nadmiar kukurydzy moglibyśmy przerobić na bioetanol, rzepaku na biodiesel, owoce, warzywa, biomasę i odpady przemysłu spożywczego w biogazowniach, pozyskując ekologiczną energię.
Co się tyczy fotowoltaiki, to należy stworzyć korzystne warunki finansowania i kredytowania, w taki sposób by umożliwić rolnikom instalowanie baterii słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych w swoich gospodarstwach na korzystnych preferencyjnych zasadach, poprzez uproszczenie procedury i korzystnego kredytowania. Na dzień dzisiejszy są to urządzenia dla naszych rolników za drogie.
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych może być szansą na zagospodarowanie nieużytków oraz dodatkowym źródłem dochodu dla rolników.

pismo MG

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2