Wyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań i zaleceniami Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi   http://www.slupia.coboru.pl/wyniki.aspx

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2