Zaproszenie dla producentów mleka

I Narodowy Dzień Mlecznej Farmy

Firma InConventus Group zaprasza rolników hodowców bydła mlecznego do udziału w wydarzeniu Narowy Dzień Mlecznej Farmy, który odbędzie się 5 września 2017 roku na farmie AGROMARINA w Andrzejowie w woj. lubelskim. Patronat nad tym wydarzeniem objęła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wydarzenie ma na celu rozwój i edukację w dziedzinie hodowli bydła mlecznego oraz produkcji mleka.

Narodowy Dzień Mlecznej Farmy będzie się składał się z trzech głównych elementów:

- części konferencyjnej, poświęconej teoretycznym aspektom żywienia bydła mlecznego, nowym rozwiązaniom i technologiom,

- części praktycznej, tj. prezentacji odmian kukurydzy oraz najnowocześniejszych maszyn rolniczych na poletkach demonstracyjnych,

- części praktycznej w gospodarstwie, tj. zwiedzanie gospodarstwa oraz obecnych tam technologii wraz z prezentacją i omówieniem tych rozwiązań, audytem stołu paszowego i analizą paszy pochodzącej z różnych wozów paszowych przez dr Zbigniewa Lacha oraz wiele innych atrakcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

W załączeniu zaproszenie dla hodowców oraz program

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2