Ubój w gospodarstwie sprzedającym produkty w ramach RHD nie jest dozwolony

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do MRiRW w sprawie odstępstwa od obowiązujących przepisów dotyczących uboju zwierząt.  Chodzi o możliwość uboju zwierząt w gospodarstwie w celu wykorzystania ich mięsa i przetworów do odsprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego, tak jak możliwe jest to na potrzeby własne. Niestety, odpowiedź ministerstwa jest odmowna wniosek

odpowiedź

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2