MRIRW nie uwzględniło większości uwag izb rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych wysłała uwagi zebrane z izb wojewódzkich, dotyczące proponowanych zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególowego trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania " Działania rolno-środowiskowe-  klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W odpowiedzi MRiRW przysłało pismo, z którego dowiadujemy się, że tylko jedna uwaga została uwzględniona. W załączeniu opinia KRIR oraz odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2