Zmiany w Prawie Łowieckim wejdą w życie od stycznia 2019 r.

Obecny system szacowania szkód łowieckich jest niezadowalajacy dla rolników. Ustawodawca podjął działania zmierzające do większego zaangażowania Skarbu Państwa. Efektem tego są zmiany w prawie łowieckim, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Za wynagrodzenie szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez dziki, jelenie, sarny i daniele jest odpowiedzialny wojewoda, działający w imieniu Skarbu Państwa. W załączeniu pismo wyjaśniające w tej sprawie z Ministerstwa Sprawiedliwości

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2