KRIR wystąpiła o odstrzał bobrów

Polski Związek Łowiecki w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie odstrzału bobrów przez myśliwych zrzeszonych w PZŁ, poinformował, ze istnieje możliwość odstrzelenia 27 tysięcy bobrów na obszarch wskazanych przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska. Problemy w tym zakresie oraz sposób ich rozwiązania należy uzgadniać z tym organem właściwym terytorialnie w poszczególnych województwach. W załączeniu wniosek oraz odpowiedź PZŁ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2