Wniosek o ochronę obszarów rolniczych

W związku z występującymi konfliktami, zwłaszcza na podmiejskich obszarach wsi, pomiędzy mieszkańcami zajmującymi się produkcją rolną i mieszkańcami, którzy nie są z nią związani, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa o ochronę obszarów rolnych pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2