Czy pomoc de minimis dla sadowników będzie?

Świętokrzyska Izba Rolnicza zwróciła się 30 lipca br. do ministra rolnictwa o uruchomienie pomocy de minimis dla sadowników, którzy w tym roku ponieśli znaczące straty  z powodu katastrofalnie niskich cen. Publikowaliśmy artykuł na ten temat http://www.sir-kielce.pl/index.php/885-sir-deminimis. Tutaj przedstawiamy odpowiedź ministerstwa na nasze pismo.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2