Konkurs dla rolników, którzy przetwarzają swoje produkty na małą skalę

Świętokrzyska Izba Rolnicza realizuje operację pt.

„Kuchnia świętokrzyska czaruje- Rolniczy Handel Detaliczny czyli z pola do garnka”.

W ramach operacji organizujemy Konkurs o tej samej nazwie dla rolników, którzy przetwarzają produkty rolne. Finał konkursu odbędzie się 16 października 2018 r. Szczegóły przedstawiamy w Regulaminie konkursu oraz zamieszczamy kartę zgłoszenia dla chętnych. Zapraszamy do udziału w konkursie rolników z województwa świętokrzyskiego. Szerszych informacji udziela Biuro ŚIR/OT w Sandomierzu, tel. 15 832 01 16 - Pani Ewa Borycka Główny specjalista ds. agroturystyki i wiejskiego gospodarstwa domowego.

logotypy

 

 

 

 

 

 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Informujemy, że wszystkie podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów EFRROW mogą dołączyć do grona Partnerów KSOW.
W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na portalu http://ksow.pl
Uczestnikami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie.
W portalu http://ksow.pl można znaleźć informacje dotyczące m.in. działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizowanych działaniach oraz współpracy międzynarodowej.

Regulamin               Karta zgłoszenia

Oświadczenie RODO

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2