Konferencja o możliwościach sprzedaży przetworów z gospodarstwa rolnego

DSC 0362Od stycznia br rolnicy mogą sprzedawać przetwory wytworzone w gospodarstwie, nawet w kuchni domowej, pod warunkiem zachowania minimalnych wymagań sanitarnych i higienicznych zawartych w stosownych przepisach oraz pod warunkiem zarejestrowania tej formy w jednej z inspekcji- sanitarnej bądź weterynaryjnej, w zależności od rodzaju użytych do produkcji surowców. Jednakże sprzedaż może dotyczyć tylko konsumenta końcowego i musi odbywać się bez pośrednictwa. Ta forma sprzedaży produktów rolniczych nazwana została rolniczym handlem detalicznym.
Tematowi temu została poświęcona konferencja „Żywność od rolnika wprost do konsumenta”, która zorganizowana została przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą z dofinansowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Konferencja odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym „Wojtasówka” w powiecie sandomierskim w dniu 20 lipca. Drugim elementem projektu była zorganizowana w dniu następnym wizyta studyjna w inkubatorze przetwórczym w Dwikozach.

ink3Zorganizowanie konferencji o charakterze informacyjnym i promującym możliwość sprzedaży przetworów rolniczych za pomocą mechanizmu Rolniczego Handlu Detalicznego dla zakładanej liczby 100 uczestników – działaczy rolniczych i rolników zainteresowanych zagadnieniem oraz przedstawicieli gmin, którzy będą wspierać te działania w swoim terenie, przyczyniło się do zwiększenia wiedzy o tej możliwości rozszerzenia dochodów z produkcji rolnej. Uczestnicy konferencji mogli na miejscu wyjaśnić swoje wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, gdyż na sali obecni byli doradcy, w tym ekspertka z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu Pani Barbara Sałata oraz przedstawiciele inspekcji wojewódzkich: Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Wizyta w inkubatorze przetwórczym w Dwikozach stworzyła możliwość zapoznania się w praktyce z funkcjonowaniem inkubatora, możliwością wykonania przetworów właśnie w tym miejscu oraz zapoznanie się z warunkami jakie powinny spełniać miejsca przetwórstwa żywności, w tym na sprzedaż. Odbyły się tu warsztaty przetwórcze, podczas których uczestnicy wykonali dżem z czarnej porzeczki, począwszy od pracy tzw. brudnej do czystej. Produkcja zakończyła się naklejaniem etykiet.
Podczas wizyty studyjnej w Inkubatorze uczestnicy brali czynny udział w produkcji dżemu z czarnej porzeczki poprzez odszypułkowanie, następnie obróbce cieplnej i pakowaniu w słoiki- czyli cały ciąg technologiczny. Na zakończenie każdy otrzymał słoik dżemu jako efekt pracy z pamiątkową etykietą przygotowaną z inicjatywy Inkubatora. Część osób uczestniczących umówiła się na przetwarzanie swoich produktów pod potrzeby własne, domowe. Jeden z uczestników zamierza wytwarzać sok w Inkubatorze do sprzedaży.S rz1

Sympatycznym dodatkiem do konferencji był przedwieczorny wypad do Sandomierza , podczas którego chętni spacerowali po Starym Mieście z przewodnikiem.
Ewa Borycka
Główny specjalista ŚIR
Zdjęcia: Tomasz Banaś i Zygmunt Kwasek

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2