WPR po 2013-sektor owoców i warzyw

W załączeniu dokument wypracowany przez rolników reprezentowanych w Copa-Cogeca, dotyczący Wspólnej Polityki Rolnej w sektorze owoców i warzyw po 2013 roku pobierz

Na razie nie będzie zwiększenia limitu

W marcu br. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Komisji Finansów publicznych z propozycją zwiększenia limitu środków na dopłatę do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla sektora rolno-spożywczego w bieżącym roku.

Czytaj więcej: Na razie nie będzie zwiększenia limitu

Pieniądze na scalanie gruntów rolnych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 23 kwietnia do 20 czerwca 2012 r.

Czytaj więcej: Pieniądze na scalanie gruntów rolnych

Szkody w zbożach

Poniżej przedstawiamy informację ARR dotyczącą szkód powstałych w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania, które są objęte dopłatami w ramach pomocy de minimis pobierz

Ważne dla hodowców zwierząt gospodarskich

W załączniku zamieszczamy pismo Głównego Inspektora Weterynarii, informujące o obowiązku podpisywania przez rolnika - właściciela zwierząt gospodarskich, ewidencji leczenia zwierząt tutaj
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2