Nowe zasady sprzedaży nieruchomości rolnych

Poniżej udostępniamy pismo pzesa Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie nowych zasad sprzedaży
nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa pobierz

Nowy serwis KRIR

16 lutego 2012 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uruchomił serwis informacyjny KRIR.

Utworzony serwis umożliwia korzystanie przez rolników z bezpłatnych informacji zamieszczanych w Internecie. Aby z niego korzystać wystarczy wypełnić i podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji i wysłać go do biura Krajowej Rady Izb Rolniczych,  00-930 Warszawa ul. Wspólna 30. Formularz znajduje się na stronie internetowej www.krir.pl w zakładce serwis informacyjny KRIR.

Istniejącą bazę danych biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych uzupełniać będzie na bieżąco. Ostatnia informacja dotyczy złożenia przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności ustawy o składkach zdrowotnych rolników na 2012 rok z Konstytucją RP.

Nowelizacja przepisów działania 126

Zmiana rozporządzenia „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozporządzenie weszło w życie z początkiem marca br. Zakres zmian wprowadzonych w przepisach wykonawczych dla działania 126 dotyczy nowego sposobu określania maksymalnej kwoty pomocy, jaką może otrzymać producent rolny, w gospodarstwie którego wystąpiły szkody spowodowane przez co najmniej jedno z wymienionych zdarzeń losowych: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne.

Czytaj więcej: Nowelizacja przepisów działania 126

Stawki dopłat bezpośrednich w kampanii 2011

Poniżej przekazujemy informację uzyskaną w Departamencie Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obowiązujących w kampanii 2011r. stawek dopłat bezpośrednich: pobierz 1

pobierz 2;

Wzrost stawki zwrotu podatku akcyzowego

Uwaga Rolnicy!!!

Wzrost stawki zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2012 roku

 

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej informuje rolników, że nastąpiła zmiana w stawce zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2012 roku.

Czytaj więcej: Wzrost stawki zwrotu podatku akcyzowego

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2