Informacja o realizowanej przez ŚIR operacji

logotypy

Realizacja operacji pn. „Produkty lokalne i walory turystyczne szansą promocji i rozwoju regionu”

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Produkty lokalne i walory turystyczne szansą promocji i rozwoju regionu”. W ramach projektu w dniach 21-24.05.2021 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej mieszkańców, rolników, członkiń kół gospodyń wiejskich, lokalnych liderów oraz stowarzyszeń z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w projekcie w zakresie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu oraz tworzenia i promocji produktów lokalnych oraz turystycznych.

Uczestnikom wyjazdu zostaną zaprezentowane dobre praktyki i kreatywność w zakresie przedsiębiorczości dzięki wykorzystaniu potencjału lokalnego i walorów turystycznych w budowaniu dochodowej działalności gospodarczej na przykładzie projektów zrealizowanych przez beneficjentów z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”.
Uczestnikom zostaną zaprezentowane następujące projekty: Produkcja jednostek pływających DNW (Domy Na Wodzie) – Róża Łachacz, Spółdzielnia Socjalna Mazurskie Morze Możliwości – Pomost cumowniczy na Jeziorze Orzysz, oferta Wioski Tematycznej Rodowo w drewnie zaklęte, Galindia - kolebka pradawnych mieszkańców Krainy Tysiąca Jezior oraz hodowla danieli i jeleni w Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym.
Wyjazd studyjny będzie więc doskonałą formą prezentacji, praktycznym zdobyciem wiedzy oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk z realizacji projektów w ramach PROW 2014-2020 do podejmowania działań związanych z wykorzystaniem produktów lokalnych i turystycznych jako szansy na budowanie dochodowej działalności gospodarczej oraz rozwój regionu.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2