Ważne dla dobrego życia, nie tylko kobiet

Działająca przy Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej Komisja ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego zajmuje się między innymi sprawami zdrowia nie tylko kobiet, ale w ogóle mieszkańców wsi. Właśnie problematyce zdrowia i szeroko pojętej profilaktyce poświęcone było jedno z ostatnich posiedzeń komisji w listopadzie ubiegłego roku.

 

Na zaproszenie przewodniczącej tej komisji Wiesławy Adamczyk w posiedzeniu Komisji ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego uczestniczyła Prezes Klubu „Amazonki" w województwie świętokrzyskim Halina Cecot. Stowarzyszenie to zrzesza kobiety po mastektomii. Klub działa na zasadzie stowarzyszenia. Jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi. Celem ruchu jest dostarczenie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

Jednym z istotnych zadań ruchu jest zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.

Początki społecznego ruchu na rzecz kobiet z rakiem piersi sięgają 1987 roku, kiedy to pod patronatem Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie oraz Obywatelskiego Komitetu Zwalczania Raka powstał pierwszy Polsce Klub „Amazonki". Obecnie w 200 klubach i filiach zrzeszonych jest ponad 16 tysięcy osób. Część klubów i filii utworzyło Federację Stowarzyszeń „Amazonki" z siedzibą w Poznaniu. Klub Świętokrzyski jest jednym z członków zrzeszonych w tej federacji.

Świętokrzyski Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki" prowadzi Sekcję Ochotniczek. Ochotniczki to „Amazonki", które przeszły leczenie onkologiczne. Są w pełni zrehabilitowane i zostały starannie przeszkolone przez psychologa i rehabilitanta w celu udzielenia szeroko rozumianej pomocy osobie, która przeszła zabieg usunięcia raka piersi.

W ulotce Świętokrzyskiego Klubu czytamy między innymi apel do kobiet chorych na raka piersi - Amazonko! Rozmowa z Ochotniczką, która rozumie Twoje problemy związane z chorobą i leczeniem, Twoje lęki i trudności może ułatwić Ci przezwyciężenie choroby i powrót do zdrowia. Uzyskasz wsparcie emocjonalne i praktyczne informacje. Osoba ta wprowadzi Cię do Klubu. Tutaj znajdziesz zrozumienie dla Twoich problemów, wsparcie i możliwość uczestniczenia w życiu Klubu.

Klub organizuje rehabilitację fizyczną, wykłady z psychoedukacji, imprezy kulturalne, turystyczne oraz pokazy protez i bielizny specjalistycznej z udziałem producentów.

Klub pomaga przy powstawaniu filii klubu oraz grup wsparcia w innych miastach oraz rodzinom z problemem onkologicznym.

Klub prowadzi: telefon zaufania (041) 367 44 29 - telefonować można w godzinach pracy klubu, gimnastykę rehabilitacyjną (dwie grupy): poniedziałek i czwartek (15.00 -15.45 i 16.00 - 16.45, gimnastykę dynamiczną w każdy wtorek o godzinie 17.15, gimnastykę pilates w każdą środę o godzinie 16.15.

Poza tym członkinie klubu mogą korzystać z basenu w dniach - wtorek od godziny15.00 i w sobotę od godziny 11,00. W pierwszy, drugi i trzeci wtorek miesiąca o godzinie 14.00 odbywają się spotkania z psychoterapeutą Igą Kiniorską, a w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 14.00 ochotniczki odbywają spotkania zamknięte.

Pierwszy, drugi i trzeci wtorek miesiąca od godziny 12.00 do 14.00 odbywa się relaksacja z Ewą Kraską, zaś w drugi i czwarty czwartek w godzinach14.15 - 16.00 uczestniczki spotykają się z psychologiem Grażyną Drezno. Spotkania z psychologiem odbywają się także w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 15.15 do 17.45. Spotkania prowadzi psycholog Mirosława Tekiel. Członkinie klubu mają także możliwość korzystania z bogatego księgozbioru miejscowej biblioteki.

Poza tym odbywają się spotkania z lekarzem - w pierwszą środę miesiąca o godzinie 15.00, z kapelanem - w drugą środę miesiąca o godzinie14.00 i spotkania integracyjne członkiń, zawsze w trzeci piątek miesiąca o godzinie 15.00 w stołówce ŚCO. Seniorki klubu spotykają się w czwarty piątek miesiąca w godzinach od 12.00 do 14.00. Przy klubie działa także sekcja ochotniczek. Jej członkinie odwiedzają między innymi leżące w szpitalach kobiety przed i po operacji.

Ponadto w klubie, w każdy ostatni czwartek miesiąca, w godzinach od 12,00 do 15.00 można zasięgnąć porad prawnych udzielanych przez prawnika klubu.

Amazonko! Jeśli potrzebujesz rady, pomocy lub wsparcia psychicznego skontaktuj się telefonicznie lub osobiście z klubem znajdującym się w najbliższym miejscu Twojego zamieszkania.

Poniżej podajemy najważniejsze telefony do Klubów i Filii na terenie naszego województwa. W nich można uzyskać wszelkie informacje na temat ich działalności i możliwości uzyskania pomocy: Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 041 248-01-50 (poniedziałek, środa i piątek 16.00 - 19.00) Kontakt - Danuta Ogórek , tel. 513 13 59 17, Skarżysko- Kamienna, tel. Kontakt. - 510 500 989 Jolanta Książek, Starachowice - kontakt Lucyna Młynek 041 274-46-17, Końskie - kontakt Renata Maciejczyk 605 333 660,

Jędrzejów - kontakt Halina Hajduś 664 091 544, Włoszczowa - kontakt Anna Piorun, tel. 041 394-41-61, Sandomierz - kontakt Zofia Sobczyk 015 832-58-18, Busko-Zdrój - kontakt Jadwiga Zarzycka tel. 041 378-45-81 w godz. 15.00 - 17.00, Staszów - kontakt Maria Pietrzak, tel. 015 864-10-20, Połaniec - kontakt Marianna Jońca, tel. 015 865- 05-82

Ważne jest aby nie pozostawać w cieniu własnej choroby, aby się nie poddawać. O tym właśnie na spotkaniu z Komisją Kobiet mówiła prezes Halina Cecot. Mówiła o determinacji z jaką należy walczyć, o przezwyciężaniu stereotypów i pewnego rodzaju wstydu. Zapraszała do współpracy oraz do udziału w uświadamianiu. Podkreślała jak ważne jest zdrowe żywienie, zdrowy tryb życia, ruch, wzajemne wsparcie i rehabilitacja.

Na zakończenie swojego posiedzenia Komisja sformułowała wniosek do zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej . We wniosku Komisja apeluje o to aby uczulić Rady Powiatowe Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, żeby zorganizować kluby „Amazonki" , szczególnie w powiatach gdzie ich brak. Mówić o profilaktyce również młodym kobietom - samobadanie piersi powinno być tak oczywiste jak mycie zębów.

Na zakończenie spotkania z komisji prezes H.Cecot powiedziała, że jej motto życiowe to „ Cieszyć się z tego co mamy a nie martwić się tym czego nie mamy".

Tekst: Ewa Borycka

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2