Przedruk: Czy warto uprawiać soję?

Poniżej publikujemy przedruk artykułu z miesięcznika Nowy Raport Rolny (listopad 2012) http://www.raportrolny.pl/. Zachęcamy do lektury i ewentualnie zainteresowania się tą uprawą.

Czytaj więcej: Przedruk: Czy warto uprawiać soję?

Szkody łowieckie

W związku z nasilającym się występowaniem szkód powodowanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolniczych przypominamy, że w zakładce "szkody łowieckie"znajduje się  instrukcja postępowania dla rolników w przypadku pojawienia się takiej sytuacji oraz wykaz kół łowieckich i ich przedstawicieli, do których należy się zgłaszać.

Apel KRIR do Premiera RP w sprawie budżetu UE na rolnictwo

W załączeniu wystąpienie KRIR do Premiera RP w sprawie utrzymania budżetu UE na rolnictwo wraz z apelem Copa-Cogeca

KRIR zabiega o większe limity dopłat do kredytów preferencyjnych

Tutaj zamieszczamy odpowiedź MRiRW w sprawie zwiększenia dopłat do kredytów preferencyjnych

Negatywna opinia KRIR w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

W dniu 22 października Krajowa Rada Izb Rolniczych zaopiniowała negatywnie projekt Rozporządzenia Rady

Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej. Tutaj można przeczytać treść pisma w tej sprawie, skierowanego do ministra

rolnictwa i odpowiedź ministerstwa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2