Środki ostrożności zapobiegające rozwojowi ASF

W związku ze stwierdzeniem pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwrócił się z poleceniem do lekarzy weterynarii w naszym województwie o wzmocnienie nadzoru nad stadami świń. Pismo w tej sprawie publikujemy poniżej. Znajduje się tam również ulotka zawierająca informacje dla hodowców oraz instrukcje postępowania w wątpliwych przypadkach. pobierz

Ceny zbóż 2014

Jak co roku, także i w tym będziemy publikować ceny zbóż w trakcie zbiorów i tuż po nich w częstotliwości co tydzień. Jednakże przypominamy, ze prowadzimy całoroczną publikację cen zbóż (co miesiąc) w zakładce Oferta/Ceny zbóż 2013. Aktualnie rozpoczynamy publikację już od dzisiaj w zakładce Oferta/Ceny zbóż 2014. Póki co są to jeszcze ubiegłoroczne ziarna.

Zaproszenie dla rolników - można skorzystać z nieodpłatnej pomocy

Jak poinformowała nas Magdalena Kędzierska Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa eksperci Centrum Doradztwa Rolniczego oraz ŚODR będą udzielać niedpłatnej pomocy beneficjentom i wnioskodawcom w zakresie informacji i dokumentacji, związanej z wnioskami o pomoc finansową za pośrednictwem ARiMR. Będą to różne formy pomocy m.in. szkolenia i spotkania służące rozwiązaniu kwestii spornych. Szczegóły oferowanej pomocy w załączeniu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego i w Świętokrzyskim Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

SPIŻARNIA SANDOMIERSKA

spiż 2Świętokrzyskie to oaza tradycyjnych produktów żywnościowych, z których wiele odchodzi w zapomnienie ze względu na pracochłonność, wysokie koszty produkcji a w konsekwencji stosunkowo wysokie ceny oferowane klientom.

Z drugiej strony jest wielu potencjalnych nabywców bezpiecznych produktów żywnościowych, tradycyjnie i lokalnie wytwarzanych, a więc niszowych. Stąd przybysz zainteresowany dziedzictwem kulinarnym chętnie nabyłby takie produkty, gdyby były w ofercie handlowej, pomimo wyższej ceny.

Czytaj więcej: SPIŻARNIA SANDOMIERSKA

REFAL Organizacją Producentów

 

Z.ReweraGrupa Producentów Owoców i Warzyw REFAL Sp. z o.o. w Łukawie koło Sandomierza, 30 maja 2014 roku zamknęła pięcioletni okres wstępnego uznania stając się Organizacją Producentów. Prezes Zarządu Zbigniew Rewera zaprezentował zakres prac inwestycyjno-adaptacyjnych i stwierdził, że był to pracowity i napięty okres ale dobrze wykorzystany. Wyraził również podziękowanie za okazane wsparcie i życzliwość ze strony jednostek administracyjnych opiniujących i płatniczych w okresie realizacji planu dojścia do pełnego uznania, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pracownikom Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Staroście Sandomierskiemu oraz Wójtowi Gminy Wilczyce.

Czytaj więcej: REFAL Organizacją Producentów

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2