Budżet na rolnictwo i polską wieś w latach 2014-2020

Poniżej zamieszczamy materiał informacyjny z Konferencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby, dotyczącej finansowania obszarów wiejskich w nowym okresie finansowym Unii Europejskiej 2014-2020. Jest to materiał pobrany ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  pobierz oraz prezentację z komentarzem ŚIR

Będzie możliwość uboju rytualnego?

Jak podaje komunikat prasowy Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17.12.2013 r.: Marszałek Sejmu RP przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, który stworzyli Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Czytaj więcej: Będzie możliwość uboju rytualnego?

ARiMR informuje beneficjentów programów inwestycyjnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje beneficjentów realizujących projekty inwestycyjne o bardzo ważnych kwestiach związanych ze zmianami w trakcie realizacji projektów oraz z realizacją zakupów i zamawianych usług w ramach tych projektów pobierz. Są to niezwykle ważne informacje, związane z realizowanymi w ramach wniosków płatnościami. 

Ubój z konieczności - wskazówki MRiRW

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju  zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Czytaj więcej: Ubój z konieczności - wskazówki MRiRW

O dziedzictwie wsi

konfW ostatni piątek i sobotę października w Ciekotach w „Szklanym Domu” odbyła się konferencja: „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia - wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. Organizatorem konferencji była Fundacja Wspomagania Wsi oraz Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu we współpracy z Centrum Edukacyjnym Szklany Dom.

Celem konferencji j była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże społeczności. Uczestniczący w konferencji mieszkańcy  woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego to działacze wiejskich organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów, Lokalnych Grup Działania, instytucji kultury, a także osoby prywatne –  ci, dla których dziedzictwo jest cennym zasobem. Podczas konferencji została zaprezentowana wydana przez Fundację Wspomagania Wsi książka pt. Rzecz o dziedzictwie na wsi, która m.in. zachęca społeczności do zwrócenia uwagi na rolę dziedzictwa w rozwoju lokalnym. Ważną częścią konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami realizującymi projekty na rzecz dziedzictwa w regionie. W czasie spotkania zaprezentowały się także instytucje mogące służyć radą i pomocą w czasie realizacji projektów.

Czytaj więcej: O dziedzictwie wsi

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2