Zalecane odmiany

Informacja w sprawie  List zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2011 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, wczesnego, średniowczesnego i późnego znajduje sie w zakładce "Oferta".

Dziedziczenie Programu rolnośrodowiskowego

W związku z zapytaniem KRIR o zasady dziedziczenia gospodarstwa  rolnego w przypadku realizowania w tym gospodarstwie działania program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007-2013 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak odpowiada:

Czytaj więcej: Dziedziczenie Programu rolnośrodowiskowego

Świadectwa zdrowia dla świń

W odpowiedzi na pismo Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące stanowiska w sprawie świadectw zdrowia trzody chlewnej w związku z programem zwalczania choroby Aujeszkyego u świń podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Tadeusz Nalewajk wyjaśnia:

Czytaj więcej: Świadectwa zdrowia dla świń

Oferta Centrali Nasiennej w Kielcach

Zapraszamy do skorzystania z oferty Centrali Nasiennej w Kielcach w zakresie sprzedaży materiału siewnego i sadzeniaków. Szczegóły w zakładce "Oferta"

Czytaj więcej: Oferta Centrali Nasiennej w Kielcach

Prezes KRIR interweniuje w sprawie cen trzody chlewnej

W obliczu gwałtownego spadku cen skupu trzody chlewnej oraz mając na uwadze wstrzymanie odbioru polskiego żywca przez zakłady przetwórcze, w dniu 18 stycznia 2011 r . Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił się pismem do Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel.

Czytaj więcej: Prezes KRIR interweniuje w sprawie cen trzody...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2