Zalecenia pokontrolne dla działania "PRZYWRACANIE POTENCJAŁU...."

Informacja dot. zaleceń pokontrolnych w sprawie likwidacji skutków klęsk żywiołowych tutaj

Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa

Tutaj można przeczytać informację z konferencji prasowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka

W związku z tym, że bakterioza pierścieniowa ziemniaka jako choroba kwarantannowa stwarza producentom wiele problemów, publikujemy tekst informacyjny przybliżający tę chorobę i przepisy mówiące o jej zwalczaniu. Można go przeczytać tutaj. Szersze informacje na temat tej choroby i czynników ją powodujących można przeczytać na stronach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl

Wystąpienie COPA-COGECA

Wystąpienie Komitetów Copa-Cogeca do Komisji Europejskiej w sprawie pośredniej zmiany użytkowania gruntów (iLUC) pobierz

Turcja blokuje mięso

Jak podaje Związek Polskie Mięso, eksport niektórych kategorii zwierząt żywych do Turcji jest czasowo zawieszony na okres od 10 października do 28 października.

Zakaz dotyczy:
· Zwierząt ubojowych;
· Zwierząt do dalszego tuczu.

Nie ma oficjalnej decyzji, ale pozwolenia na przywóz takich zwierząt, nie będą wydawane w okresie wymienionym powyżej.
Według naszego informatora, ciężarówki, które są już w drodze, zostaną wpuszczone na teren Turcji.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2