MINISTER NA POSIEDZENIU RAD POWIATOWYCH ŚIR W KIELCACH

k 056Podczas odbywających sie w Kielcach targów AGROTECH 9 marca Świętokrzyska Izba Rolnicza zorganizowała posiedzenie rad powiatowych, w którym uczestniczył minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Posiedzenie  poświęcone było głównie Wspólnej Polityce Rolnej w nowym okresie programowania 2014-2020.

We wspólnym posiedzeniu wszystkich rad powiatowych ŚIR uczestniczyli także europoseł Czesław Siekierski, wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, wicewojewoda Grzegorz Dziubek, oraz inni znamienici goście i przedstawiciele rolników.

Minister Stanisław Kalemba mimo licznych spotkań i wywiadów w trakcie zwiedzania targów, poświęcił ponad 2 godziny na spotkanie z członkami rad powiatowych ŚIR.  W swoim wystąpieniu podkreślił zasługi europosłów Cz. Siekierskiego i J. Kalinowskiego w wynegocjowaniu kwoty przeznaczonej na obszary wiejskie na lata 2014-20. Minister powiedział także, że kraj nasz historycznie wywodzi się z kultury rolniczej i wszyscy powinni o tym pamiętać. W tym także oraz w dobrej jakości produkowanej przez nas żywności minister upatruje największe możliwości rozwoju naszego kraju i naszej gospodarki. Nadwyżka 4,1 mld euro w handlu produktami rolnymi jest faktycznie istniejącą wartością dodaną a nie wirtualną. Minister złożył także wyrazy szacunku i podziękowania dla wszystkich świętokrzyskich rolników za pracę na tych małych areałach, za to, że ta ziemia pracuje i produkuje plony. Powiedział także, że ma świadomość tego, że nie jest możliwe utrzymanie rodziny z tak małego gospodarstwa, dlatego konieczne są programy pomocy, ułatwiające restrukturyzację.

Czytaj więcej: MINISTER NA POSIEDZENIU RAD POWIATOWYCH ŚIR W...

Ryzyko przekroczenia krajowej kwoty nadal

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o istnienia w dalszym ciągu ryzyka przekroczenia krajowej kwoty dostaw pobierz

Odmiany zalecane do uprawy w 2013 r.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi przekazała w załączeniu Listę Odmian Zalecanych dla województwa świętokrzyskiego na rok 2013, celem rozpowszechnienia Pobierz

Bakterioza ziemniaka stwarza problemy rolnikom

W związku z apelem dolnośląskich rolników w sprawie problemów 
na rynku ziemniaka związanych z występowaniem bakteriozy ziemniaka publikujemy tekst wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie pobierz

Europosłowie apelują do Premiera Donalda Tuska

Europosłowie PSL Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski zaapelowali do Premiera Donalda Tuska o poparcie dla odpowiednio wysokiego wsparcia WPR oraz o walkę w interesie polskich rolników i społeczności wiejskiej. Treść wystąpienia pobierz tutaj

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2