Program "Mój Rynek"

 

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstał program, który umożliwia uzyskanie dofinansowania na budowę lub modernizację targowisk. Program "Mój rynek" jest realizowany w ramach Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"[1]. Celem tego działania jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie infrastruktury technicznej.

Czytaj więcej: Program "Mój Rynek"

Wywiad z Ryszardem Ciźlą prezesem ŚIR

Rolnikowi wiatr w oczy

Najpierw była niemiecka bakteria, później bezpośrednio z nią związane rosyjskie embargo, z którego rolnicy do tej pory nie mogą się otrząsnąć, a teraz jeszcze kiepska pogoda. W tym sezonie jakby wszystko sprzysięgło się przeciw rolnikom. Odczuli to również ci z Sandomierszczyzny.

Najpierw była niemiecka bakteria, później bezpośrednio z nią związane rosyjskie embargo, z którego rolnicy do tej pory nie mogą się otrząsnąć, a teraz jeszcze kiepska pogoda. W tym sezonie jakby wszystko sprzysięgło się przeciw rolnikom. Odczuli to również ci z Sandomierszczyzny.

 

Jeśli chodzi o tegoroczne plony owoców miękkich to, jak mówi Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej (ŚIR), nie odbiegają one od średniej wieloletniej. Na naszym terenie plony są wyższe niż w zeszłym roku, szczególnie trudnym dla sandomierskich sadowników. Wynika to z tego, że podczas wiosennego kwitnienia była stosunkowo dobra pogoda, poza tym skutki przymrozków dla tutejszych upraw nie były tak dotkliwe. Nie mnożą się choroby, co w zeszłym roku było zmorą sadowników i wielu z nich nawet rezygnowało z ochrony chemicznej.

Czytaj więcej: Wywiad z Ryszardem Ciźlą prezesem ŚIR

Starostowie Dożynek Wojewódzkich

301869_210685898987821_100001392362044_603041_1264470_n

JESTEM SOLĄ TEJ ZIEMI

Ze starostą tegorocznych dożynek wojewódzkich Andrzejem Hartem rozmawiają red. Andrzej Borycki i Anna Niżnik z Biura ŚIR we Włoszczowie

-Jak przyjął pan wiadomość o tym, że został pan starostą dożynek wojewódzkich?

-Byłem bardzo mile zaskoczony. To dla mnie ogromne wyróżnienie. Nie każdy może zostać starostą dożynek wojewódzkich. A tu masz. Starostą zostałem ja. Jak to życie staje się nieprzewidywalne. Nigdy nie przypuszczałem, że w swoim życiu dostąpię tak wielkiego zaszczytu.

-Czym dla pana jest to wyróżnienie?

- Jest nagrodą za moją ciężką pracę i za pracę mojej całej rodziny.

Czytaj więcej: Starostowie Dożynek Wojewódzkich

Wspólne stanowisko w sprawie WPR po 2013

Polskie organizacje rolnicze zrzeszone w COPA-COGECA* opracowały wspólne stanowisko w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, które przekazane zostało ministrowi Markowi Sawickiemu.

Organizacje wspólnie uznały, że istnieje konieczność stworzenia silnej unijnej polityki rolnej, która zapewni społeczeństwu bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwu europejskiemu rozwój, a także konkurencyjność na rynku globalnym. Organizacje wskazały także na konieczność stworzenia wszystkim rolnikom europejskim równych warunków konkurencji w ramach jednolitego, wspólnotowego rynku.

Minister Sawicki podziękował za przekazane, wspólne stanowisko i zwracając się do szefów rolniczych organizacji podkreślił, że „mamy wspólny cel. Wszyscy chcemy zmiany dotychczasowego modelu WPR i wyrównania zasad wsparcia rolników w całej Unii Europejskiej". Prezes KRIR W.Szmulewicz zapewnił ministra o poparciu podejmowanych przez niego w tym zakresie działań.

Stanowisko do pobrania

* COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych).

COGECA (Generalny Komitet Spóldzielni Rolniczych Unii Europejskiej), obejmujaca równiez spóldzielnie rybołówstwa.

Obydwa komitety są reprezentntami sektora rolnego przy Komisji Europejskiej. Od 1962 r. mają wspólny Sekretariat


Szkolenia z przetwórstwa

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddziałw Radomiu organizuje 2-dniowe szkolenia na temat przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz prodkuktu lokalnego i małej przedsiębiorczości. Szkolenia będą realizowane w trzech modułach tematycznych:

-  przetwórstwo surowców zbożowych

-  przetwórstwo owocowo-warzywne

-  przetwórstwo mięsne.

W szkoleniach mogą uczestniczyć doradcy rolni, rolnicy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych oraz osoby zatrudnione  w innych instytucjach związanych z rolnictwem. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Dojazd uczestników na koszt własny lub instytucji delegującej.

Szersze informacje można uzyskać na stronie www.cdr.gov.pl

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2