ARiMR informuje

Informacja ARiMR

Sprawa dotyczy najistotniejszych zmian w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW na lata 2007 - 2013, wynikających z ostatniej nowelizacji tego rozporządzenia

W związku z wejściem w życie z dniem 12 listopada 2010 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 29.10.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (opublikowane w dniu 4 listopada 2010 r. w Dz. U. Nr 207, poz. 1372) oraz ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW na lata 2007-2013, w następującym terminie i województwach tj.

Czytaj więcej: ARiMR informuje

ARiMR informuje

Informacja dla Wnioskodawców w sprawie przyznawania pomocy finansowej osobom fizycznym wspólnie wnioskującym o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW 2007-2013.

W ramach najbliższego naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych" o dofinansowanie inwestycji będą mogły ubiegać się osoby fizyczne składające wspólnie jeden wniosek o przyznanie pomocy (tzw. osoby wspólnie wnioskujące), które chcą dokonać wspólnego zakupu wyłącznie nowych maszyn lub urządzeń, a następnie używać ich w posiadanych przez nie gospodarstwach rolnych. Możliwość taka zaistniała w związku z nowelizacją przepisów rozporządzenia wykonawczego dla działania „Modernizacja..." i ma ona na celu wsparcie przede wszystkim mniejszych gospodarstw, w których z ekonomicznego punktu widzenia, ze względu na zbyt mały areał, bądź określoną strukturę produkcji, nie jest uzasadnione kupowanie maszyny lub urządzenia wyłącznie na potrzeby jednego gospodarstwa.

Czytaj więcej: ARiMR informuje

Zatrudnienie cudzoziemców

 Uproszczone zasady obowiązujące w zakresie zatrudnienia cudzoziemców do 31 grudnia 2010r. zostały przedłużone bezterminowo. Szczegółowe informacje na ten temat zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 14 grudnia 2010 r. nr 235 poz. 1559 i 1560. Podajemy skrótową wersję tych zasad.

Czytaj więcej: Zatrudnienie cudzoziemców

W sprawie przyszłości gospodarstw niskotowarowych

Notatka z pobytu przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych Ryszarda Ciźli i Wiesława Kubickiego na Konferencji w SIBIU (Rumunia) w dniu 14 października 2010r.

 

Wystąpienie Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Ciolosa podczas Konferencji nt. rolnictwa niskotowarowego w UE:

- W Unii Europejskiej mamy ponad 4,5 miliona gospodarstw niskotowarowych (11 mln, jeśli dodamy gospodarstwa nietowarowe).

-Miliony ludzi pracuje na takich gospodarstwach i oczekują od nas pozytywnego sygnału w odniesieniu do ich przyszłości i przyszłości małych, rodzinnych gospodarstw.

- W UE są regiony, gdzie małe gospodarstwa odgrywają istotną rolę nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale także społecznych i środowiskowych. Są regiony (jak okolice Sibiu), w których małe gospodarstwa są podstawą życia na wsi, strażnikami tradycji.

Czytaj więcej: W sprawie przyszłości gospodarstw niskotowarowych

Wydawnictwo PROWieści

Uprzejmie informujemy, że ukazuje się miesięcznik „PROWieści"  redagowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydawnictwo ma służyć wymianie informacji i doświadczeń na temat realizowanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  W ostatnim październikowym numerze tematem przewodnim jest działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych".  Ponadto jest wywiad z Kazimierzem Plocke, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa na temat budżetu MRiRW na rok 2011 oraz wypowiedź Artura Ławniczaka, podsekretarza stanu, dotycząca przyszłości rolnictwa ekologicznego w Polsce.

„PROWieści" są dostępne także w wersji elektronicznej na stronie internetowej MRiRW www.minrol.gov.pl w zakładce Aktualne wydanie PROWieści.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2