Szacowanie szkód łowieckich

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Ważne informacje - szkody łowieckie" zamieściliśmy listę osób z niektórych obwodów łowieckich, które odpowiadają za szacowanie szkód ale również do nich można się zgłaszać w sprawach konsultacji dotyczących szkód powstałych w wyniku działania  zwierzyny łownej. Natomiast dopiero w przypadku braku porozumienia co do uznania szacunku zaistniałej szkody, można szukać pomocy rozstrzygającej.

Ministerstwo Pracy mówi nie

W obliczu zaistniałej sytuacji po klęsce powodzi zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski Walnego Zgromadzenia z dn. 30.lipca 2010 roku, wystąpił do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o podjecie działań ustawowych mających na celu uznanie rolników dotkniętych klęską powodzi  jako bezrobotnych i przyznanie im statutu  bezrobotnego, z prawem do zasiłku na okres 1 roku. W uzasadnieniu swojego postulatu zarząd pisze - Uważamy, że należy poszkodowanych rolników  objąć specjalnym zasiłkiem, który pozwoli im godnie przetrwać czas, w którym nie będą uzyskiwali dochodów z gospodarstwa.  Dobrym rozwiązaniem byłoby, tak jak po powodzi w 1997 roku, przyznanie rolnikom  którzy ucierpieli w powodzi, statusu bezrobotnego i przyznanie rocznego zasiłku dla bezrobotnych.

W odpowiedzi Ministerstwo podaje przyczyny z jakich nie jest możliwe spełnienie w/w postulatu, ale też podaje iż możliwe jest skorzystanie przez poszkodowanych z zatrudnienia w ramach robót publicznych.

Czytaj więcej: Ministerstwo Pracy mówi nie

15 sierpnia- Dniem Czynu Chłopskiego

Kakw_2

Po raz kolejny Świętokrzyska Izba Rolnicza wzięła udział w ogólnopolskich uroczystościach Święta Czynu Chłopskiego obchodzonych jako pielgrzymka ludowców do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie w gminie Pawłów, w geście upamiętnienia i oddania hołdu mieszkańcom wsi biorącym udział w wojnie polsko- bolszewickiej.

Czytaj więcej: 15 sierpnia- Dniem Czynu Chłopskiego

Ceny zbóż 2010

Od bieżącego tygodnia w zakładce "oferta" zamieszczamy ceny zbóż oferowane przez podmioty skupujące na terenie województwa świętokrzyskiego. Ceny te będą aktualizowane raz w tygodniu do odwołania.

KRIR w sprawie pomocy dla powodzian

1 czerwca 2010 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu pomocy dla rodzin rolniczych , w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan w 2010 r. Celem programu miało być uruchomienie pomocy dla rodzin rolniczych, która umożliwiłaby pokonanie przejściowych trudności finansowych spowodowanych szkodami w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub budynkach inwentarskich, budynkach magazynowoskladowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach urządzeniach rolniczych oraz przez powódź, obsunięcia się ziemi lub huragan, zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwracając uwagę na kilka elementów , które w ocenie przedstawicieli samorządu rolniczego powinny natychmiast zostać zmienione.

Czytaj więcej: KRIR w sprawie pomocy dla powodzian

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2