Ministerstwo w sprawie podatku dochodowego w rolnictwie

Premier Donald Tusk zapowiedział rychłe wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie. KRIR zaniepokojona brakiem szczegółowych informacji na ten temat domaga się informowania o przebiegu prac na bieżąco pobierz

Odpowiedź Ministerstwa w sprawie dopłat do nasion pszenicy twardej

W załączeniu udostępniamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa na wystąpienie Zarządu KRIR o uzupełnienie listy gatunków roślin zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie wykazu roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego o pszenice twarde.

Minister Sawicki odnosi się do postulatów KRIR

Przekazujemy Państwu do zapoznania się odpowiedź Ministra Rolnictwa na postulaty zgłoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych dotyczące w szczególności aktualnej sytuacji w rolnictwie do pobrania

Poseł Cz.Siekierski interweniował

Poseł Czesław Siekierski składa zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie zmiany zasad wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw

W dn. 4 kwietnia 2012 roku Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE nowe rozporządzenie wykonawcze nr 302/2012 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

 

Czytaj więcej: Poseł Cz.Siekierski interweniował

Nasze Kulinarne Dziedzictwo

burocorz-_I_nagrodaXII edycja Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" finał regionalny w naszym województwie odbyła się w niedzielę 17 czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni.

Jak powiedziała przewodnicząca komisji konkursowej Izabella Byszewska (Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego) wszystkie produkty są wspaniałe i wybór był bardzo trudny. Komisja musiała wybrać 19 produktów spośród 50 wyselekcjonowanych przez specjalistki wgd Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. W pracach komisji z ramienia ŚIR uczestniczyła Ewa Borycka gł. specjalista ds. agroturystyki i wgd. Świętokrzyska Izba Rolnicza była także jednym z fundatorów nagród - było to wyróżnienie dla Pana Adolfa Kudlińskiego za "Syr spod Łysicy"

Czytaj więcej: Nasze Kulinarne Dziedzictwo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2