Pieniądze z dożynek na transport zboża

W związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą w naszym województwie, która jest skutkiem powodzi, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego odwołuje w tym roku organizację Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Sandomierzu  w dniu 12 września 2010 r.

Czytaj więcej: Pieniądze z dożynek na transport zboża

Komunikat Państwowej Inspekcji Pracy

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa przy pracy i obsłudze kombajnów zbożowych

Wieloletni i doświadczony kombajnista Stanisław (46 lat) niejednokrotnie sam usuwał awarie kombajnu zbożowego na polu. Pewnego krytycznego dnia przyczyną awarii było pękniecie paska napędzającego młocarnię. Kiedy nowy pasek był prawie założony na koło pasowe, kombajnista poprosił sąsiada, aby uruchomił silnik i „tylko" na moment włączył napęd na młocarnię,  to pasek wskoczy na swoje miejsce. Nierozważny sąsiad usłuchał prośby i doprowadził tym samym u kombajnisty Stanisława do ucięcia czterech palców lewej reki .... które już nigdy nie odrosną.

Czytaj więcej: Komunikat Państwowej Inspekcji Pracy

Pomoc dla rodzin rolniczych po powodzi

Na posiedzeniu Rady Ministrów dniu 1 czerwca br. podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi i huragan w 2010 roku, którą przedłożył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Program będzie obowiązywał od 15 czerwca br. Zostanie on także zgłoszony do Komisji Europejskiej dzięki czemu nie będzie powodował konieczności udzielania pomocy publicznej w formule de minimis.

 

Świętokrzyskie rolnictwo a nasze stoły ...

Giermasiski3a

Bezspornie istnieje wyraźny związek między rolnictwem, środowiskiem naturalnym, bioróżnorodnością a zrównoważonym zarządzaniem zasobami, takimi jak woda i ziemia. Istnieje również związek między rolnictwem a rozwojem gospodarczym i społecznym obszarów wiejskich.

 

Województwo ma stosunkowo korzystne w skali kraju warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa. Pod względem jakości gruntów, agroklimatu oraz warunków wodnych świętokrzyskie plasuje się na poziomie wyższym niż średnia krajowa. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 69,3 przy średniej krajowej 66,6. Wyraźne jest terytorialne zróżnicowanie jakości gleb. Najlepsze gleby tj.: I, II, III klasy bonitacyjnej występują w południowo-wschodniej części województwa, natomiast w gminach północno-zachodnich przeważają gleby słabe.

Głos Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w ogólnoeuropejskiej debacie na temat WPR po 2013 roku

12 maja br. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz przedstawił swój komentarz w ramach trwającej od kwietnia ogólnoeuropejskiej debaty publicznej na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Prowadzone poprzez specjalną witrynę internetową przez Komisję Europejską wstępne konsultacje, których zamknięcie przewidziane jest na początek czerwca br., polegają na udzieleniu odpowiedzi przez zainteresowanych obywateli Unii Europejskiej na 4 podstawowe pytania: Dlaczego potrzebujemy europejskiej wspólnej polityki rolnej? Czego obywatele oczekują od rolnictwa? Dlaczego potrzebna jest reforma WPR? Jakich narzędzi potrzebujemy do kształtowania WPR w przyszłości? Poniżej zamieszczamy treść komentarzy przekazanych przez Prezesa KRIR.

Czytaj więcej: Głos Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2