Zatrudnienie cudzoziemców

 Uproszczone zasady obowiązujące w zakresie zatrudnienia cudzoziemców do 31 grudnia 2010r. zostały przedłużone bezterminowo. Szczegółowe informacje na ten temat zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 14 grudnia 2010 r. nr 235 poz. 1559 i 1560. Podajemy skrótową wersję tych zasad.

Czytaj więcej: Zatrudnienie cudzoziemców

W sprawie przyszłości gospodarstw niskotowarowych

Notatka z pobytu przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych Ryszarda Ciźli i Wiesława Kubickiego na Konferencji w SIBIU (Rumunia) w dniu 14 października 2010r.

 

Wystąpienie Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Ciolosa podczas Konferencji nt. rolnictwa niskotowarowego w UE:

- W Unii Europejskiej mamy ponad 4,5 miliona gospodarstw niskotowarowych (11 mln, jeśli dodamy gospodarstwa nietowarowe).

-Miliony ludzi pracuje na takich gospodarstwach i oczekują od nas pozytywnego sygnału w odniesieniu do ich przyszłości i przyszłości małych, rodzinnych gospodarstw.

- W UE są regiony, gdzie małe gospodarstwa odgrywają istotną rolę nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale także społecznych i środowiskowych. Są regiony (jak okolice Sibiu), w których małe gospodarstwa są podstawą życia na wsi, strażnikami tradycji.

Czytaj więcej: W sprawie przyszłości gospodarstw niskotowarowych

Wydawnictwo PROWieści

Uprzejmie informujemy, że ukazuje się miesięcznik „PROWieści"  redagowany przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydawnictwo ma służyć wymianie informacji i doświadczeń na temat realizowanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  W ostatnim październikowym numerze tematem przewodnim jest działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych".  Ponadto jest wywiad z Kazimierzem Plocke, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa na temat budżetu MRiRW na rok 2011 oraz wypowiedź Artura Ławniczaka, podsekretarza stanu, dotycząca przyszłości rolnictwa ekologicznego w Polsce.

„PROWieści" są dostępne także w wersji elektronicznej na stronie internetowej MRiRW www.minrol.gov.pl w zakładce Aktualne wydanie PROWieści.

Odpowiedź ministerstwa

W związku z pismami Krajowej Rady Izb Rolniczych znak: KRIR/MR/2086/2010 i KRIR/MR/2737/2010 skierowanymi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska w sprawie możliwości dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wapnowania gleb dotkniętych powodzią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje.

Czytaj więcej: Odpowiedź ministerstwa

Szacowanie szkód łowieckich

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Ważne informacje - szkody łowieckie" zamieściliśmy listę osób z niektórych obwodów łowieckich, które odpowiadają za szacowanie szkód ale również do nich można się zgłaszać w sprawach konsultacji dotyczących szkód powstałych w wyniku działania  zwierzyny łownej. Natomiast dopiero w przypadku braku porozumienia co do uznania szacunku zaistniałej szkody, można szukać pomocy rozstrzygającej.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2