Wyjaśnienia dot. dobrostanu zwierząt

Główny lekarz weterynarii przekazuje interpretację przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w odniesieniu do trzody chlewnej. Interpretacja ta uwzględnia pewne odstępstwa od ściśle przestrzeganych przepisów. Pismo można pobrać tutaj

Dyrektywa -minimalne normy ochrony świń

Inspekcja weterynaryjna przestrzega

Informacja dotyczy chorobu Aujeszky'ego u świń w kontekście jej rozprzestrzeniania się przez tzw. "dzikie knury rozpłodowe" załącznik

ARIMR w sprawie klęsk żywiołowych

W związku z występującymi ostatnio anomaliami pogodowymi i klęskami w rolnictwie, które są ich skutkiem ARiMR wyjaśnia pobierz. Informacja szczególnie przydatna beneficjentom działań PROW, w związku z niemożnością wywiązania sie ze zobowiązań.

Zaproszenie dla przedsiębiorców branży spożywczej

Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji

Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych" Podziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt będzie realizowany w latach 2012 - 2015 i obejmować będzie swoim zasięgiem następujące rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Celem Programu będzie wykreowanie polskich silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia, poprzez stworzenie przedsiębiorcom możliwości kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą.

Czytaj więcej: Zaproszenie dla przedsiębiorców branży spożywczej

Ważne dla "młodych rolników"

W związku ze zmianami w systemie kształcenia zawodowego zmieniają się zasady dla beneficjentów działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", którzy muszą uzupełnić wykształcenie pobierz
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2