Odpowiedż na wnioski Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej obradujące w dniu 28 marca 2012 roku zwróciło się do ministra rolnictwa Marka Sawickiego o pilne podjęcie działań  dotyczących następujących kwestii:

1.         Zwolnienia wszystkich rolników dotkniętych klęską wymarznięć niezależnie od powierzchni gospodarstwa z opłat za  używanie materiału siewnego pochodzącego ze zbioru własnego.

2.         Przyspieszyć prace wprowadzające kompleksowe ubezpieczenia upraw rolnych od klęsk żywiołowych z dopłatą z funduszy UE i budżetu krajowego.

3.         Walne Zgromadzenie ŚIR negatywnie ocenia działania Unii Europejskiej zmierzające do  odstąpienia  kwotowania produkcji rolnej, dotyczy to rynków dotychczas regulowanych w tej formie m.in.  produkcji buraków cukrowych i mleka. Członkowie Walnego Zgromadzenia zwracają uwagę na bardzo niekorzystne zjawiska występujące na rynku np. warzyw, trzody chlewnej i jajek. Konieczne są działania ze strony WPR stabilizujące ceny na rynku  żywnościowym i zapobiegające marnotrawstwu żywności.

4.         Wprowadzenie prawa pierwokupu ziemi przez rolników, których grunty sąsiadują z działkami rolnymi przeznaczonymi do sprzedaży.

5.         Zniesienie sankcji w postaci zmniejszenia pomocy państwa o 50 % wobec rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie  w wyniku klęski żywiołowej jeśli firmy ubezpieczeniowe odmówiły ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa.

Pismo zostało ponadto wysłane do marszałka województwa Adama Jarubasa. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi ministerstwa i marszałka

 

Poparcie postulatów rolników

Przekazujemy do przeczytania odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie poparcia postulatów Komitetów Protestacyjnych Rolników

Czytaj więcej: Poparcie postulatów rolników

Debata nt. polityki dotyczącej żywności

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji za pośrednictwem platformy internetowej na temat polityki rolnej w UE zainicjowanej przez Holenderską Sieć Obszarów Wiejskich, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa Holandii, Organizacją Młodych Rolników NAJK i Młodzieżowego Ruchu Żywności (YFM).

Czytaj więcej: Debata nt. polityki dotyczącej żywności

Poseł Cz.Siekierski składa zapytanie do Komisji Europejskiej

Eurodeputowany Czesław Siekierski skierował zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie zmniejszenia wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw pobierz

Modulacja płatności bezpośrednich

W załączniku zamieszczamy informację nt. modulacji płatności bezpośrednich, która jest odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w tej sprawie pobierz
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2