Z dużej chmury mały deszcz - odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sprzedaży jabłek do Chin

Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła do ministra rolnictwa z zapytaniem o przyczynę małego wolumenu eksportu jabłek do Chin. Z dużej chmury mały deszcz - tak można by podsumować póki co wynik współpracy z Chinami w tym zakresie. Czy polscy sadownicy doczekają się zdobycia tego rynku? W załączeniu odpowiedź MRiRW

ŚIR skończyła 20 lat

tort19 maja 2017 r. odbyła się uroczystość 20-lecia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wzięli w niej udział obecni delegaci ŚIR oraz delegaci, którzy uczestniczyli wcześniej w 20-letniej historii Izby a także pracownicy z dyrektor biura Agnieszką Łodej i licznie przybyli goście. Świętokrzyska Izba Rolnicza jest ważnym i znaczącym ośrodkiem dla rozwoju rolnictwa ziemi świętokrzyskiej. To, że przez 20 lat tak bardzo został podniesiony standard świętokrzyskiego rolnictwa to w dużym stopniu zasługa nas wszystkich działających w obszarze rolnictwa. To dzięki wspólnej pracy udało się wprowadzić świętokrzyskie rolnictwo w struktury unijne, umiejętnie sięgać po fundusze unijne i zmodernizować świętokrzyską wieś – powiedział prezes Ryszard Ciźla. – Dziękuję delegatom, członkom zarządów kolejnych kadencji, dyrektorom, pracownikom za autentyczne zaangażowanie w rozwiązywanie problemów świętokrzyskiej wsi. Bez tego ogromnego wsparcia, wielu rzeczy nie udałoby się zrobić, a świętokrzyska wieś wyglądałaby inaczej niż obecnie.
Wśród zaproszonych gości byli Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, która osobiście na ręce prezesa Ryszarda Ciźli złożyła gratulacje i życzenia, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, który podkreślił rolę samorządu rolniczego w utrzymaniu tożsamości polskiej wsi oraz zapowiedział dalsze zabiegi o zwiększenie kompetencji dla izb rolniczych. Powiedział, że obecnie jest wola dla tego działania. Złożył życzenia aby izby prowadziły rolnictwo w takim tempie rozwoju jak to miało miejsce przez ostatnie 20 lat, kiedy jako kraj podwoiliśmy produkcję rolną i z importera żywności staliśmy się eksporterem. Przez całą dyskusję przewijał się temat tegorocznych szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne i konieczność tanich ubezpieczeń w rolnictwie.

Czytaj więcej: ŚIR skończyła 20 lat

Opinia dot. zmian prawnych w zakresie materiału rozmnożeniowego

W załączeniu przekazujemy odpowiedź MRIRW do opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych  do projektu
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli

Postulat o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o wydłużenie terminu składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie pobierz

Zaproszenie dla producentów mleka

I Narodowy Dzień Mlecznej Farmy

Firma InConventus Group zaprasza rolników hodowców bydła mlecznego do udziału w wydarzeniu Narowy Dzień Mlecznej Farmy, który odbędzie się 5 września 2017 roku na farmie AGROMARINA w Andrzejowie w woj. lubelskim. Patronat nad tym wydarzeniem objęła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wydarzenie ma na celu rozwój i edukację w dziedzinie hodowli bydła mlecznego oraz produkcji mleka.

Czytaj więcej: Zaproszenie dla producentów mleka

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2