ŚIR apeluje do ministra rolnictwa w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej

W związku z coraz trudniejszą sytuacją w hodowli trzody chlewnej oraz zmniejszaniem się pogłowia trzody, zarząd ŚIR po raz kolejny zgłasza problem ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi i proponuje sensowne rozwiązanie pobierz

odpowiedź MRiRW

Świętujmy Dożynki 2018 w poczuciu jubileuszowej radości i dumy

W tym roku Dożynki Wojewódzkie zaplanowane zostały na 2 września we Włoszczowie. Jest to rok szczególny ze względu na przypadającą rocznicę 100 lat niepodległości Polski i jednocześnie 20 lat województwa świętokrzyskiego. W związku z tym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas zwrócił się do wszystkich mieszkańców województwa z prośbą i propozycją uczczenia w szczególny sposób tych jubileuszy i wzięcia czynnego udziału w dożynkach oraz świętowania w poczuciu radości i dumy z dokonań minionych lat. W załączeniu pismo Marszałka Adama Jarubasa wraz z Regulaminem Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

Wzory dokumentów - pomoc przy zbiorach

Obowiązująca ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, dała możliwość zatrudnienia obcokrajowców ale także innych pracowników sezonowych, zwłaszcza do pracy przy zbiorach owoców i innych upraw rolniczych, przy minimum formalności. Według ustawy podstawą świadczenia pomocy  przy zbiorach będzie nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej pomiędzy rolnikiem a osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika), zwany umową o pomocy przy zbiorach. Umowa ta zapewnia dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika.

Poniżej przekazujemy wzory umowy i oświadczeń do umowy, opracowane we współpracy ze Związkiem Sadowników RP

Umowa     Oświadczenie      Oświadczenie zleceniobiorcy

Ulotka - odstraszanie dzików

Od wielu lat istnieje problem wyrządzania szkód w uprawach rolnych przez dziki. Przedstawiamy ulotkę o urządzeniu, które odstrasza dziki pobierz

Ważne propozycje do zmiany Prawa Łowieckiego

W związku ze zmianą od 1 kwietnia 2018 r. ustawy Prawo łowieckie, która nie spełnia oczekiwań i stwarza wiele kontrowersji, KRIR wystąpiła do Ministra Środowiska o zajęcie stanowiska w sprawie nie rozwiązanych i stwarzających problemy kwestii. Oto odpowiedź 

Link do wystąpienia KRIR: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/5699-wystapienie-krir-ws-nowelizacji-ustawy-prawo-lowieckie

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2