KRIR zabiega o wsparcie dla rolników w związku z niekorzystną sytuacją będącą wynikiem wojny w Ukrainie

W związku z licznymi zapytaniami oraz problemami jakie występują w gospodarstwach rolnych, które związane są z wojną w Ukrainie, prezes zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił z zapytaniami do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o rozwiązanie, przynajmniej częściowe poprzez wsparcie rolników w trudnej sytuacji, którzy przez nieprecyzyjny zapis w rozporządzeniu zostali wykluczeni z pomocy. W załączeniu pisma po stronie izb rolniczych: KPIR  załącznik do pisma KPIR pismo  KRIR  oraz odpowiedź MRiRW

W sprawie środków na rozpoczęcie działalności minister proponuje zwrócić się do LGD

W załączeniu przekazujemy Państwu korespondencję pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącą możliwości pozyskania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ze względu na zakończenie poprzedniego okresu finansowania ministerstwo nie przewiduje kolejnej edycji naborów w ramach PROW, które byłyby ogłaszane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast być może będzie można pozyskać takie środki finansowe innymi kanałami. Do pobrania: pismo KRIR    odpowiedź MRiRW

Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej o sytuacji w rolnictwie

DSC 9054mW dniach 19-20 stycznia 2023 roku odbyło się Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej w Janowie Lubelskim. W tym roku gospodarzem wydarzenia był Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. W porozumieniu izb uczestniczyli wszyscy jej członkowie tj. Lubelska Izba Rolnicza, Małopolska Izba Rolnicza, Opolska Izba Rolnicza, Podkarpacka Izba Rolnicza, Śląska Izba Rolnicza, Świętokrzyska Izba Rolnicza. Ponadto w Porozumieniu uczestniczył również Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz i Członek Zarządu KRIR Robert Nowak, a także Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński. Podczas posiedzenia byli obecni posłowie na Sejm z terenu woj. lubelskiego, którzy odnieśli się do poruszanych zagadnień związanych z obecną sytuacją w rolnictwie.

Czytaj więcej: Porozumienie Izb Rolniczych Polski...

Wnioski WZ ŚIR w sprawie aktualnej trudnej sytuacji w gospodarstwach

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski Walnego Zgromadzenia z dn. 29 grudnia 2022 oraz z posiedzeń rad powiatowych zwrócił się do ministra rolnictwa za pośrednictwem KRIR - Z niepokojem obserwujemy aktualną sytuację w rolnictwie, która powoduje coraz trudniejszą sytuacje ekonomiczną polskich rolników. W związku z tym Świętokrzyska Izba Rolnicza wnioskuje do Pana Prezesa (Wiktora Szmulewicza) o pilne podjęcie działań w celu złagodzenia poniższych problemów:

Czytaj więcej: Wnioski WZ ŚIR w sprawie aktualnej trudnej...

Od 3 marca nabór na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami

Od 3 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”. We wkrótce rozpoczynającym się naborze wprowadzono kilka zmian, m.in. ze 100 tys. na 150 tys. zł podniesiono poziom pomocy.

O dofinansowanie będą się mogli ubiegać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują inwestycję mającą na celu ochronę wód przed azotanami. Należy zaznaczyć, że o wsparcie nie mogą starać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Czytaj więcej: Od 3 marca nabór na ochronę wód przed...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2