Chłop Roku 2018 to nasz świętokrzyski rolnik Przemysław Szota

chłop1Cieszymy się ze zwycięstwa naszego reprezentanta i serdecznie mu gratulujemy. Po raz 24 w Racławicach w powiecie miechowskim odbyły się wybory Chłopa Roku. W tym roku w konkursie brało udział pięciu kandydatów, w tym dwóch z naszego województwa, pozostali reprezentowali Łódzkie, Małopolskie i Podkarpackie. Zwyciężył Pan Przemysław Szota ze wsi Krężoły w gminie Wodzisław powiat jędrzejowski. Organizatorem konkursu jest gmina Racławice oraz Stowarzyszenie na rzecz Dialogu, Współpracy i Rozwoju - Racławice. Patronat honorowy objęli minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek województwa Jacek Krupa i europoseł Czesław Siekierski.

Jak co roku wyborom Chłopa Roku towarzyszył Zlot Wojciechów i Bartoszów.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Laureatem pobierz

Czytaj więcej: Chłop Roku 2018 to nasz świętokrzyski rolnik...

Wniosek o ochronę obszarów rolniczych

W związku z występującymi konfliktami, zwłaszcza na podmiejskich obszarach wsi, pomiędzy mieszkańcami zajmującymi się produkcją rolną i mieszkańcami, którzy nie są z nią związani, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa o ochronę obszarów rolnych pobierz

Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska w sprawie szkód wyrządzanych przez niektóre zwierzęta łowne

KRIR wystąpiła z wnioskiem o wyjasnienia dotyczące szkód wyrządzanych przez muflony, kormorany, gęsi, żurawie i czaple. Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Środowiska w tej sprawie pobierz

Izby rolnicze zabiegają o wydłużenie terminu

KRIR na wnioski izb wojewódzkich wnioskuje do ministra rolnictwa o wydłużenie terminu przyjmowania e-wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pobierz

Zwrot stawki podatku akcyzowego za paliwo rolnicze bez zmian

W związku z licznymi pytaniami i zabiegami o zwiększenie górnej stawki zwrotu podatku akcyzowego Krajowa Rada Izb wystapiła do Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie. Jednak stawki zwrotu pozostawiono na niezmienionym poziomie wystąpienie KRIR  odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2