ŚIR apeluje w sprawie niskich cen żywca

Utrzymujące się od dłuższego czasu niskie ceny żywca wieprzowego stwarzają zagrożenie dla hodowców trzody chlewnej oraz grożą załamaniem produkcji w tym sektorze. ŚIR wystąpiła w tej sprawie do Premiera Mateusza Morawieckiego pobierz  Kancelaria Premiera poinformowała o przesłaniu naszego pisma do Ministerstwa Rolnictwa wg kompetencji. Odpowiedź MRiRW

Lista odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi przekazała listę odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy dla województwa świętokrzyskiego na rok 2018. Odmiany te potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania pobierz

Zmiany w Prawie Łowieckim wejdą w życie od stycznia 2019 r.

Obecny system szacowania szkód łowieckich jest niezadowalajacy dla rolników. Ustawodawca podjął działania zmierzające do większego zaangażowania Skarbu Państwa. Efektem tego są zmiany w prawie łowieckim, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Za wynagrodzenie szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez dziki, jelenie, sarny i daniele jest odpowiedzialny wojewoda, działający w imieniu Skarbu Państwa. W załączeniu pismo wyjaśniające w tej sprawie z Ministerstwa Sprawiedliwości

Ważne dla sadowników - Wycofanie z rynku

Uwaga Sadownicy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła Komunikat dotyczący mechanizmu WYCOFANIE Z RYNKU. Powiadomienia o zamiarze wycofania owoców z rynku można składać w dniu 19 stycznia w Oddziałach Regionalnych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Można je składać także w formie elektornicznej, ale wyłącznie w godz. 7.30 do 15.00. Szersze informacje na stronach ARiMR http://www.arimr.gov.pl/, gdzie zamieszczone są także formularze zgłoszeniowe wraz z instrukcją wypełniania.

Czytaj więcej: Ważne dla sadowników - Wycofanie z rynku

Wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Jak informowaliśmy w dniu 28 grudnia 2017r. obradowało VIII Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Podczas Walnego Zgromadzenia Delegaci zgłosili wniosek w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia upraw z dopłatą 80% z budżetu państwa. W trosce o produkcję trzody chlewnej zgłoszono wniosek, aby wprowadzić wszelkie dostępne środki, na terenach wolnych od wirusa ASF, podnoszące świadomość rolników oraz zabezpieczenie gospodarstw przed przedostaniem się na ich teren wirusa. Delegaci WZ zwracają się także z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dofinansowania stada podstawowego loch. Szczegółowe stanowisko w powyższej sprawie zamieszczamy w załączniku

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2